Etažiranje

Etažiranje je postupak uspostave vlasništva nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad određenom stambenom ili poslovnom jedinicom i njoj pripadajućim zajedničkim dijelovima zgrade. Uspostavljeno vlasništvo može se upisati u zemljišne knjige (uknjižiti kao vlasništvo). Svakom suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana, poslovnog prostora) pripada udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se stan nalazi. U zgradama koje nisu etažirane, vlasnički udjeli u zgradi nisu do kraja definirani. Jedini pravni dokaz o vlasništvu nad nekretninom je izvadak iz zemljišnih knjiga (gruntovnice). Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana. Provođenjem postupka etažiranja, moguće je provesti sljedeće radnje: o dobivanje hipotekarnog kredita o kupnju, odnosno prodaju nekretnina o diobu obiteljskih nekretnina o ostavinsku diobu o utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta Postupak etažiranja se može provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi: o stanovi o poslovni prostori o garaže o parkirna mjesta kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo) Postupak etažiranja se provodi na osnovu etažnog elaborata čiji su sastavni dijelovi: o tabelarni prikaz vrste i veličine prostora o tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade o prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade o prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine o grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine o prijedlog upisa u zemljišne knjige


USKLAĐIVANJE KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE


Usklađivanje katastra i zemljišne knjige je postupak kojim se usklađuju podatci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja. Ukoliko prodajete zemljište, odlučili ste graditi, želite etažirati objekt, ili ste u postupku ishođenja rješenja o izvedenom stanju objekta, nužno je uskladiti katastarske i gruntovne (zemljišnoknjižne) podatke. U protivnom teško ćete prodati zemljište, nećete moći ishoditi potrebne dozvole za gradnju, nećete moći provesti etažiranje…