O nama
invicta watches

GROMATIC KR d.o.o. je hrvatska tvrtka usmjerena na pružanje geodetsko-katastarskih i projektantskih usluga na području cijele Republike Hrvatske. Nudimo Vam cjelovitu uslugu savjetovanja i analize, izrade elaborata i projekata te obavljanja svih terenskih radova. Zaposlenici tvrtke GROMATIC KR d.o.o. predstavljaju tim iskusnih profesionalaca koji dijele iste vrijednosti i strasti. Objedinjuju znanje stečeno školovanjem i specijalizacijom u pojedinim područjima, prikupljenim iskustvima kroz rad na značajnim geodetskim projektima te suradnjom s priznatim partnerima što im daje značajan ugled na tržištu. Trenutno su u GROMATIC KR d.o.o. zaposlena 4 diplomirana inženjera, a upravo to je jedan od pokazatelja ozbiljnosti i uspješnosti tvrtke. Tvrtka je kvalitetno opremljena za obavljanje svih stručnih poslova, praćenjem tehničkog razvoja, programskih rješenja i modernog poslovanja kako bi mogao ponuditi visoku kvalitetu, povoljne rokove i cijenu. Tvrtka posjeduje potrebna ovlaštenja Državne geodetske uprave i članstvo Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, te je ovlaštena za obavljanje svih geodetskih zadataka. Vaše katastarske čestice, jednako kao i Vaše građevine ili projekti su međusobno vrlo različiti. Razlikuju se po veličini, obliku, položaju, pristupačnosti, mjerilima katastarskih planova na području na kojem se nalaze. Ponekad navedeni faktori i najjednostavniji posao geodetu učine vrlo složenim. Zbog svega navedenog, poslove ne naplaćujemo paušalno, nego ih dogovaramo uvidom u stanje na terenu i dokumentaciju, što je garancija korektnosti cijene. Prije sklapanja ugovora, u razgovoru sa strankom definiramo radnje koje su stvarno potrebne, kao i rokove izvođenja. Vizija nam je postati vodeća geodetska tvrtka u županiji i šire za pružanje geodetsko-katastarskih usluga te usluge projektiranja. Obratite se s punim povjerenjem osobno, putem telefona ili e-mailom. Direktor Mario Kranjec, dipl. ing. geod.

louis vuitton replica uk
chanel replica sale
louis vuitton replica uk