Praćenje pomaka i deformacije

Mjerenja pomaka različitih prirodnih i izgrađenih objekata imaju važnu ulogu u deformacijskoj analizi. Poznavanje ponašanja objekata pod utjecajem opterećenja nužno je za razvoj novih proizvoda ili analizu postojećeg stanja. Uobičajena su mjerenja polja deformacija strojnih dijelova u svrhu procjene njihove čvrstoće. Analizom uzoraka u kidalicama određuju se mehanička svojstva materijala. Prilikom dinamičkih opterećenja dolazi do vibracija konstrukcija, čije poznavanje je vrlo važno. U procesu obrade značajno se mijenjaju oblik i svojstva materijala - karakteristične su toplinske deformacije kod zavarivanja ili stanjivanje i pucanje limova kod savijanja. Numeričke metode koriste se za simulacije različitih procesa, pri čemu je njihova eksperimentalna verifikacija vrlo važna. Takva se mjerenja u geodeziji obavljaju već dulje vrijeme, a razvoj mjernih tehnologija omogućuje njihovo poboljšanje. To se odnosi posebice na razvoj robotiziranih mjernih stanica. Pod pojmom deformacije podrazumijevaju se sve značajne promjene stanja koje se događaju na objektu ili u njegovoj okolini.