Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje vodova podrazumljeva snimak položenog voda u položajnom i visinskom smislu. Prilikom snimanja određenog voda snimaju se svi vodovi koji se nalaza na terenu te evidentira okolni detalj sa odgovarajućom topografijom (stupovi, šahte, kanali, propusti ...). Potrebno je također geodetskim snimkom obuhvatiti sve objekte koji pripadaju tom vodu. Snimanje vodova provodi se kod otvorenog rova, a izmjeru postojećih do sada neevidentiranih vodova koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda. Prije terenskog snimanja potrebno u dogovoru sa investitorom koji je vlasnik ili korisnik određenog voda točno definirati što treba snimati i sa kojom točnošću snimati. Sve te radnje potrebne su zbog specifičnosti i različitosti vodova (telekomunikacija, kanalizacija, plinovod, vodovod ...).